WIBO FÄRG AB skall specialisera sig på "know-how" över hur man målningsbehandlar olika underlag för att uppnå ett maximalt resultat i förhållande till förutsättningar och förväntat slutresultat, samt tillhandahålla eller skräddarsy färgmaterial anpassat för ändamålet. Vi skall vara marknadsledande och driva utvecklingen i nischen färgprodukter baserade på vegetabiliska oljor.