Det är av största vikt att ta reda på orsaken till varför ett fel uppstått så man kan eliminera grundorsakerna till felet. Om man bara målar över med ny färg återkommer ofta problembilden och i många fall kan t.o.m. problemen förvärras och dessutom nya uppstå.

Det sägs att bästa sättet att lära sig är genom att göra misstag. Men för att inte alla skall behöva göra samma misstag har jag nedan listat några av de fel som kan uppstå som är huvudsakligen specifika för linoljebaserad färg. Listan är på inga vis komplett men innehåller de fel som är vanligast förekommande med förklaring av orsakssammanhang och åtgärdsförslag.