25. Fukt och tvättmedelsskada

För ca. 8 år sedan målades hela huset om från att ha varit målat med en lasyr/täcklasyr till att underhållsmålats med Kinesisk Träolja som grund/bindare av gamla färgskikt samt 1-2 ggr. linoljefärg som täckande slutstrykningsfärg i en ljusgrå kulör.

Underarbetena bestod av uppskrapning samt tvättning med ammoniak eller fasadtvätt och avsköljning.

Samtliga sidor utom östsidan mot garaget har klarat sig utan större problem.

Generellt upplevdes dock färgen "torr" och uppdelad i små öar samt är på enstaka platser uppsprucken i små tunna, vita "rinn" på väggen.Östsidan är kraftigt uppsprucken med flagningen och sprickbildningen över i stort sett hela ytan. De tunna sprickorna följde ådringen i träet och var mörkfärgade.

På/runt spikskallarna på gavelspetsen syntes en tydlig vit fällning.

PROBLEMORSAK
Orsaken till att färgen "torkat ut" är att den blivit utsatt för alkaliskt tvättmedel.

Det utfördes inte någon förvattning av ytan innan tvättmedlet påfördes, vilket innebär att det sög in i den torra färgen/träet. Det gör det svårt att spola bort och när man målade fanns rester kvar under färgen som fällde ut när fuktkvoten ökade och som sedan lakat ur oljefärgen.

Normalt syns sådana här skador i form av vita fällningar som vita fällt oregelbundet över panelen beroende på hur mycket den sugit åt sig.
I det aktuella fallet har underlaget först grundats med Kinesisk Träolja som till viss del är alkaliresistent vilket troligtvis har bromsat effekten.

Det man idag kan se det på är urlakningen (torr yta), vita tunna rinn där färgen är borta, samt de vita fläckarna och flammigheten på östsidan.

Flagningen på östsidan är inte enbart resultatet av tvättmedel utan det har också varit en betydligt större fuktbelastning vid målningen av denna vägg. På grund av den smala gången mellan garaget och huset var det svårt att skölja bort tvättmedlet så det blev mer kvar här vilket gjorde att tensiderna då bundit mer vatten till denna yta.

ÅTGÄRD

Samtliga ytor tvättas med i första hand något pH-neutralt tvättmedel typ Yes handdiskmedel. Om detta inte fungerar bör man testa med grönsåpa eller ammoniak. Se "TVÄTTRÅD".

Förvattna ytan som skall tvättas och håll den blöt.

Tvätta en liten del i taget med mjuk, tät borste och skölj av omedelbart.

Efter tvättningen skrapas all löst sittande färg ned till fast underlag.

Om man är orolig för att det skall finnas tvättmedelsrester kvar från den gamla eller nya tvättomgången kan man försöka neutralisera dessa ytor genom att spraya dom med ättiksprit (12%) blandat i vatten 50/50. Ättiksvattnet skall torka in och bör få verka någon dag innan ytan målas. Bildas saltkristaller på den ättiksbegjutna ytan sköljs den av och ny ättika påförs.

Syd, väst och norrsidorna målas 2 ggr. med täckande färg för att kompensera för den uttorkade befintliga färgen.

Målningen utförs med Slipstrykningsfärg. Färgen bör vara spädd med en tillsats av 10 % kinesisk träolja för att motverka eventuellt negativa effekter från rester av tvättmedel.

Sista färglagret utförs med WIBOLINE Gammaldags Linoljefärg något förstärkt för att minska ev. påverkan från kvarvarande tvättmedelsrester.

Efter tvättning, uppskrapning av östsidan neutraliseras den 1 ggr. med ättiksvatten enligt ovan.

Hela ytan oljas 1 ggr. tunt med Kinesisk Träolja.

När oljan torkat påförs 1 ggr. Slipstrykningsfärg och 1 ggr. WIBOLINE Gammaldags Linoljefärg.

Se Arbetsbeskrivning: "Tidigare oljefärgsmålad panel - utvändigt".


 
print Skriv ut texten