WIBO Emulsionsfärg uppfyller Boverkets riktlinjer för typgodkännande, Brandskydd, ytskikt klass I på gipsskiva.

WIBO Linoljefärgssystem för inomhusbruk uppfyller Boverkets riktlinjer för typgodkännande, Brandskydd, ytskikt klass II på gipsskiva.

De flesta människor som omkommer vid eldsvådor gör det inte beroende på elden och värmen utan på de mycket giftiga rökgaser som bildas när bl.a. plaster (t.ex. plastfärger) förgasas av värmen. Oftast räcker det att man utsatts bara några minuter för rökgaserna för att man skall bli medvetslös.

Det är därför av stor vikt att man - framförallt vid planeringen av offentliga platser där många människor vistas - väljer material som avger så lite rökgaser som möjligt för att den som drabbas skall hinna sätta sig i säkerhet.Här kan du ladda ner och läsa brandtesterna

Emulsionsfärg (SP)

Linoljefärg prov 1 (ROJA)

Linoljefärg prov 2 (ROJA)